บริษัท เอี่ยมกิจ เทรดดิ้ง จำกัด
361 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-862 -1011 (9 คู่สายอัตโนมัติ)
แฟกซ์. 02-862-1020 
E-mail: emk@eiamkij.com 
EIAMKIJ TRADING CO.LTD.
361 CHAREONRAT RD., KLONGSAN   BANGKOK   10600
TEL: +66 (0)2862 -1011 (9 Automatic)
FAX: +66 (0)2862-1020 
E-mail: emk@eiamkij.com 

 DOWNLOAD MAP

 
Visitors: 29,122